Vrijdag 20 april  heeft de jeugdcommissie een avond voor de ouders georganiseerd. De trainers Ben en Jochem de Hoop gaven voor de ouders een training, om ook eens zelf kennis te maken met de sport. Er werd met enthousiasme deelgenomen en uiteraard ontbrak ook een wedstrijdje niet.

Na afloop heeft de Jeugdcommissie, (bij monde van Jan Willem Scheurwater en Ernst Willemstein)  onder begeleiding van een broodje en een drankje, een interactieve sessie gehouden over alle mogelijke thema’s: competitie, trainingen, toernooien, activiteiten komend seizoen, teamindelingen e.d. Maar ook thema’s als gedrag, sportiviteit e.d. kwamen aan de orde. Uiteraard werden ook de  eventuele vragen en wensen van de ouders besproken.

Maar zeker ook werd een beroep gedaan op de ouders zoveel mogelijk mee te denken en te helpen bij de vele zaken en taken, die een vereniging aangaan: rijden, zaal-en bardiensten, maar ook sponsoring, advertenties, bijdrage vrienden, sponsor kliks enz.

De avond mocht zeker geslaagd worden genoemd en zal zeker herhaald worden.