Na ruim 21 jaar de voorzittershamer in handen te hebben gehad, heeft Menno van der Wal afscheid genomen als voorzitter van onze club. Tijdens de laatste ALV waren er nog een paar mooie woorden voor hem. Niet alleen als voorzitter maar ook als bar coordinator, algemeen bestuurslid en jeugdtrainer heeft Menno zijn sporen verdiend in de afgelopen 25 jaar. Als bestuur vonden wij het een goed idee om hem als lid van verdienste naar voren te schuiven. De leden knikten instemmend en gaven hem een applaus voor bewezen diensten. Met ingang van heden neemt Paul van den Brom de voorzittershamer over.