AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Onze vereniging heeft een Privacy Verklaring opgesteld. Hierin is beschreven wat wij met persoonsgegevens van leden doen.

Privacy-Verklaring.pdf

Op deze pagina vindt u de toestemmingsverklaring voor leden van onze vereniging.

Toestemmingsverklaring.pdf

Wij vragen aan alle leden en ouders van minderjarige leden dit forumlier in te vullen, te ondertekenen en af te drukken, zodat wij ons als vereniging aan de AVG kunnen houden.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u die stellen aan Paul van den Brom, algemeen bestuurslid of Menno van der Wal, voorzitter.