Geschiedenis van TTC Gorkum

De geschiedenis van onze vereniging

Op 8 november 1947 werd de personeels-tafeltennis-vereniging “De Vries Robbé” opgericht. Na een langdurig bestaan van 27 jaar, kon de vereniging geen gebruik meer maken van de door het toenmalige bedrijf “De Vries Robbé” beschikbaar gestelde tafeltennis-lokaliteit en werd de jaarlijkse subsidie stopgezet. Daar zij de enige tafeltennisvereniging in Gorinchem was, werd op 3 september 1974 besloten deze vereniging te liquideren en een open tafeltennisvereniging op te richten.

Zo is de huidige vereniging ontstaan, waarvan de officiële naam luidt :
“Tafeltennisclub TTC Gorkum”

De officiële status werd verkregen op 3 februari 1978, waarbij de statuten notarieel werden vastgelegd en de vereniging werd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De vereniging had op 1 januari 2014 60 leden, waarvan 28 jeugdleden (junioren, aspiranten, pupillen en welpen) en 32 seniorleden.