Opzeggen

Het lidmaatschap dient schriftelijk te worden opzegd met in achtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd.

Opzegging kan door een email te sturen naar de penningmeester.

Deze wordt definitief als de ontvangst wordt bevestigd.

Verschuldigde bondscontributie en clubcontributie zullen worden verrekend.